logga

Om yoga

Vad är Yoga?stockros o himmel

Ordet Yoga sägs ofta betyda just Balans. Det kommer från Sanskrit. Dess rot är ordet Yuj och betyder ordagrant Ok eller Förening. Yoga syftar bokstavligen till att ta på sig oket, att anstränga och disciplinera sig, att åstadkomma balans mellan kropp och sinne, kropp och själ. Yoga är ett system för fysisk, mental och andlig träning.

Så vitt vi vet kommer yoga ursprungligen från Indien där det utvecklades för många tusen år sedan och spreds därefter över resten av världen under 1900-talet, framför allt från 1960-talet och framåt.

En vanlig missuppfattning om yoga är att det är ett system för fysiska övningar och ställningar. Faktum är att yoga är en fullständig vetenskap för livet, ett fullständigt system vilket inkluderar fysiska ställningar (asanas) som en av många, många olika komponenter.

Yoga är inte religiöst.
Ibland sammanblandas yoga med ett religionsutövande och det är kanske inte så konstigt då de stora religionerna från trakterna i och kring Indien använt yoga som en del i sin kultur och tradition. Yoga finns invävt i samhället precis som religion. Och religionen har ibland vävts in i yogan.  Religion är en naturlig del av livet och länderna är inte sekualiserade i den utsträckning så som bland andra Sverige är. Men yoga handlar i grunden bara om att hitta en förståelse för sig själv och att se att tankar och känslor påverkar oss på olika sätt och att vi har en möjlighet att påverka detta.
Medans religion är tro som grundar sig på föreställningen om en eller flera gudar.

Yoga Nu:s yogaundervisning syftar till hälsa och välbefinnande och använder sig inte av religion eller gudstro.
Genom årtusendena har yoga felaktigt kopplats samman med olika teologiska och filosofiska system. Yoga i sig själv är inte någon religion och är inte heller kopplad till någon specifik religion. Yoga är först och främst en praktisk fysisk, mental och andlig disciplin som förespråkar personligt utövande ledande till andlig insikt. Yoga är helt enkelt ett verktyg som ger dig möjlighet att utforska din egen mänskliga natur.

Yogan påstår sig inte vara någon slags enda eller rätta väg till frälsning. Yogan utesluter aldrig någon från att delta. Tvärtom – yogaövningar kan utföras – och gör det också, av alla typer av människor över hela världen, oavsett religiös uppfattning och tillhörighet. Du behöver inte gå med i någon sekt eller tro på något särskilt för att träna yoga.

Du behöver när du tränar yoga inte tro på något annat än möjligheten att du genom yogaträningen kan transformera, förändra dig själv i riktning mot din egen fulla potential och komma i kontakt med din egen innersta sanna kärna, den du verkligen är.

Yogaövningarna som utförs långsamt och kontrollerat är ämnade att utveckla fysisk smidighet, skapa mental avspänning och ge insikt. Andningen spelar en viktig, grundläggande roll i yogan. Enligt den yogiska filosofin förkroppsligar andningen människans livskraft, eller Prana. Hos de flesta människor är andningen en omedveten funktion. Den kan dock ändras medvetet genom användning av olika andningstekniker, vilket i sin tur även påverkar välbefinnandet. Andningen är också en direkt avspegling av olika känslomässiga tillstånd. Är vi uppjagade andas vi snabbt och ytligt. Är vi lugna andas vi djupare, lugnare andetag.

Därför kan en medveten förändring av andningen direkt påverka hur vi mår och skapa fysisk, mental och emotionell harmoni inom oss. Andningen är ett unikt sätt att direkt kunna påverka sinnet och kroppens undermedvetna processer.

Yogaträningen påverkar kroppen och dess inre organ på många olika sätt. Den ger smidig, uthållig muskulatur, påverkar matsmältningen och hormonbalansen, ger ett starkare mer uthålligt nervsystem, balanserar höger och vänster hjärnhalva mot varandra och förbättrar dina sömnvanor – för att bara nämna några.

Det är helt klart att du definitivt får ett antal tydliga, mätbara effekter, både fysiskt och mentalt av din yogaträning. Det ursprungliga syftet med all form av traditionell yogaträning är dock som sagt ett annat: Yoga handlar i grunden om medvetenhet. Det viktigaste med yogaträningen är att lära sig att lyssna inåt, in i kropp och in i sinne. Det handlar dels om att bygga upp en medvetenhet om kroppen, dess spänningar och beteendemönster, dels att nå en djupare andlig insikt om verklighetens sanna natur, att göra dig som människa fullständigt medveten och uppnå din fulla potential. Yoga är, enkelt uttryckt, en teknik för att uppnå fullständig medvetenhet.

Yoga är något som behöver upplevas för att förstås. Vi kan prata om det i veckor, vi kan läsa hundra böcker om yoga, vi kan ha en massa teoretisk kunskap om yoga – men yoga måste göras, utövas för att fullt ut kunna förstås. Yogi Bhajan, mästare i Kundaliniyoga har sagt det väldigt bra:

– Kunskap blir till verklig visdom först när du upplever det, med ditt hjärta och med hela din varelse, först när det blir en del av din personliga upplevelse.

TV4 Nyheterna om Medicinsk Yoga i vården, klicka på denna länk: http://www.tv4play.se/nyheter/nyhetskanalen?videoId=1.1525137
Dels ligger det i påannonseringen precis i början, dels som ett inslag, 4 minuter och 35 sekunder in i programmet.  

BBC har sänt ett inslag om Medicinsk Yoga på Danderyds sjukhus. Klicka på länken: http://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p006dg4n/Europe_Today_03_03_2010/ och scrolla fram till inslaget, 29.45 minuter in i programmet.

Yogans ursprung

De tidigaste spåren av yoga står att finna i Indien. För 4-5.000 år sedan var det gamla Indien koncentrerat till Indusdalen och spred ut sig över delar av nuvarande Indien och Pakistan. Man har i dessa områden bland annat funnit ett antal stensigill med inristade figurer som sitter i klassiska yogaställningar. Dessa stensigill har kunnat dateras arkeologiskt och visar oss tydligt att yoga definitivt varit en del av den mänskliga kulturen under de sista 5.000 åren.

De tidiga mästarna utformade en del av yogaövningarna genom att studera hur djur rörde sig eftersom de var betydligt smidigare än människorna och kopplade av mer effektivt. Varje yogamästare överförde sedan sin metod och sina kunskaper till ett fåtal av sina mest hängivna anhängare. Det var egentligen först under 1900-talet som detta ändrades i Indien. Lärare och läkare började då göra dessa tekniker tillgängliga för en bredare allmänhet.

Om meditation

”Prayer is when the mind is one-pointed and man talks to Infinity.
Meditation is when the mind becomes totally clean and receptive, and Infinity talks to man.”
Yogi Bhajan

Meditation är en viktig del av yogan. I kundaliniyogan brukar varje pass avslutas med en meditation. Det finns många sätt att meditera på men alla syftar till samma mål. Att meditera innebär att man rör sig mot sin mitt, sitt innersta väsen.

Att man stillar sitt sinne, sina tankar, sina känslor för att skapa ett ”mellanrum”, en plats där man kan betrakta sig själv samtidigt som man är intimt närvarande och accepterande i det innevarande ögonblicket, ett stilla skådande, ett naket varande.

Detta kan vi inte åstadkomma med viljans makt, vi kan bara genom förövning av olika meditationsformer förbereda oss för detta tillfälle.

Det finns många tekniker för att uppnå detta tillstånd.

Kundaliniyogan använder sig av meditationer som tar hjälp av andning, sång, mantran (ljud), rörelser, fokusering mfl.

Andning: Att koncentrerat följa sitt andetag. Eller att använda sig av olika andningsrytmer.

Sång: Att hänge sig i sången för att komma till närvaro i ”här och nu”. Kundaliniyogan använder sig ofta av mantra sång.

Mantra:  Kunskapen om ljud. Ordet betyder ungefär ”projektion i sinnet ” eller ”instrument för sinnet” och är en följd av ord med en viss betydelse som påverkar oss på ett specifikt sätt.

Rörelser: Att koncentrerat göra upprepande rörelser. (Ofta till musik och tillhörande mantrasång)

Fokusering: Att fokuserat koncentrera sig på exempelvis ett tänkt mantra eller en  punkt på kroppen. Ofta ”tredje ögat” som är en punkt mitt emellan ögonbrynen som yogan säger är fästet för vår intuition och förmåga att blicka djupt in i oss själva. När vi mediterar kommer vi att stöta på hinder, motstånd. Att tänka tillhör vår natur och det är näst intill omöjligt att sluta tänka. Att ha känslor tillhör också vår natur, men i kundaliniyoga strävar man efter att etablera ett ”observerande jag”. Ett tillstånd där man inte fullt ut identifierar sig med tankar och känslor utan snarare blir till ett vittne till det som pågår inom en. ”Jag HAR tankar, upplevelser, känslor men jag ÄR den som betraktar detta.”  

Meditation blir på så sätt en teknik för självkännedom där man gradvis ökar sin medvetenhet om kroppen, tankarna och känslorna. I denna process är det viktigt att ha en accepterande inställning till allt som sker, att man inte dömer sig själv eller Yogi Bhajancensurerar sina tankar eller känslor. Allt man blir medveten om förlorar automatiskt en del av sin kraft och all yoga strävar efter ökad medvetenhet.

”Kundalini Yoga is a method to become nothing, so that everything can flow through you.”
Yogi Bhajan

Skriv ut Email

Senaste aktuellt

mod-jobbet

Yogakurser

Yoga Nu erbjuder Kundaliniyoga och Medicinsk Yoga, även kallad Mediyoga.
Mediyogan passar dig som behöver ta det lite lugnare och Kundaliniyogan dig
som också gillar lugnet men är i bättre form.

Våra kurser är mycket populära och brukar bli fulltecknade så det kan vara bra att anmäla sig i god tid.

Se mer: Kurser - Schema

mod-hel-halv

Hel & halvdagar

Här kan du finna våra endags kurser som passar både dig som yogat tidigare och för dig som är nybörjare.

Hel och halvdagar med yoga ger en fördjupad yogaupplevelse som håller i sig länge!

Se mer

mod-resor

Resor & Retreater

Yoga Nu anordnar sedan 10 år mycket uppskattade retreater både i Sverige och utomlands.

Stockholms skärgård – egen ö med kajaker, vedeldad bastu och yogarum med utsikt över havet!

Gotland - boende på stranden med solnedgång ner i havet!

Yoga & Hund på Österlen - Njut av äppelblommor i maj eller ljumna dagar i augusti. Ta med hunden för lite Doga!

Se mer

mod-barn

Utbildning i barn & ungdomsyoga

Riktar sig till dig som arbetar med barn och ungdomar eller bara vill dela med dig till egna barn, vänners barn eller barnbarn!
Det är nu sjunde terminen Yoga Nu erbjuder denna utbildning och hittills har över 400 förskole pedagoger, lärare och privatpersoner utbildat sig hos oss och leder nu yoga på förskolor och skolor.

Se mer

mod-terapi

Yogaterapi & Enskild yoga

Lider du av obalanser så som högt blodtryck, stress, sömnproblem, oro, svårt att fokusera eller kanske ont i rygg och nacke?
Studier och forskning visar att regelbunden yoga har långtgående effekter på många obalanser i kropp och själ.

Se mer